Sản phẩm

túi zipperr đáy đứng hình lọ

75,000 

75,000 

75,000 

75,000 

Giá liên hệ

túi zipper giấy kraft

135,000 

75,000 

75,000 

túi hút chân không thực phẩm

75,000 

75,000 

75,000 

75,000 

túi hút chân không thực phẩm

75,000 

75,000 

Túi nhôm 3 biên 2 mặt bạc bảo xuân

75,000 

bao bì đựng trà

135,000 

Túi trà hút chân không không in đủ kích thươc

90,000