Túi Zipper giấy Kraft có cửa sổ

túi zipperr đáy đứng hình lọ

75,000 

75,000 

75,000 

75,000 

túi zipper giấy kraft

135,000 

túi zipperr đáy đứng hình lọ

75,000